Home PTC Punjabi BuzzPunjabi Buzz ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਨ ਸਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ
Thank You!