Home PTC Punjabi BuzzPunjabi Buzz ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ? ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ !